Wednesday, July 15, 2020
'Azeez' means apna. Kisi ke saath lagaav utna hee rakho ki agar woh chhod kar jaye to apne aap ko sambaal sako. Warna bahut muskil hota hai sambhalna.