Tuesday, July 14, 2020
Qayamat si lagti ho mazaak me kaha tha, tum to sach me zindagi tabaah kar gaye.